Členství v komoře

02.05.2014 11:03

Členství v CMOPK představuje možnost

 • vybudovat si novou sít obchodních kontaktů
 • být průběžně informován o ekonomickém vývoji mezi Marokem a Českou republikou, dále o obchodních příležitostech nebo o aktuálním dění ve společnostech
 • čerpat služby nabízené CMOPK a našimi partnery za zvýhodněných podmínek

ČLENSKÉ VÝHODY PODROBNĚJI

 • součást komunity členských společností
 • vstup na akce pořádané CMOPK zdarma nebo za členský tarif / za zvýhodněných podmínek
 • stálý přístup k elektronické databázi členských kontaktů
 • školení a semináře pro zaměstnance za členský tarif
 • obchodní služby za členský tarif
 • podpora společností při vyhledávání zaměstnanců
 • pomoc Marockým uchazečům o zaměstnání
 • databáze CV (pro členy neomezený počet CV zdarma)
 • personální inzerce (pro členy za poloviční cenu)
 • pomoc při vyhledání a výběru zaměstnanců za členský tarif

JAK SE STÁT ČLENEM

Členství ve CMOPK je otevřeno všem firmám (právnickým osobám), jednotlivcům (fyzickým osobám) a organizacím, ať už českým nebo marockým.

Členství nabývá platnosti dnem přijetí členského poplatku (po zaslání faktury ze strany CMOPK), za podmínky jednohlasného rozhodnutí Výboru CMOPK o přijetí společnosti. K tomu, aby se zainteresovaná společnost stala členem CMOPK, je třeba vyplnit přihlášku.

POPLATKY

Výše členských příspěvků na rok 2014 je následující

 

 Obrat nad 50 milionů Kč

    120 000 Kč

 Obrat od 25 milionů do 50 milionů Kč

    75 000 Kč
 

 Obrat do 25 milionů Kč

     50 000 Kč

 Individuální členství

     15 000 Kč

 Ceny bez DPH.

Uvedené ceny, jsou ceny orientační. Tyto ceny jsou předmětem k osobnímu jednání a odvíjí se dle charakteru a náročnosti služeb pro klienta.

 

 

 

Zpět