Obchodní a podnikatelské mise 
  • Otevíráme dveře českým podnikatelům do Marockého Království!
  • Pomáháme českým firmám při prosazování jejich podnikatelských záměrů a zájmů v Maroku.
  • Informujeme je o podmínkách vstupu na marocký trh.
  • Podporujeme, vyhledáváme a navazujeme  kontakty s potenciálními partnery v Maroku.
  • Umožňujeme jim účast na nejrůznějších mezinárodních akcích určených pro malé a střední podnikatele.

PODNIKATELSKÉ MISE DO MAROCKÉHO KRÁLOVSTVÍ

Organizujeme doprovodné mise oficiálních představitelů státu spojené s uspořádáním podnikatelských seminářů, včetně zajištění vhodných partnerů ke kontaktním jednáním a potenciální spolupráci. Dále zajišťujeme neformální setkání podnikatelů s představiteli státu Maroka.

Organizujeme bilaterální podnikatelská setkání v Maroku bez oficiální účasti státních představitelů. Tato setkání zabezpečujeme ve vzájemné spolupráci se zahraničními organizacemi s cílem nalézt strategické partnery pro české podnikatele.

KOMU JSOU URČENY

Podnikatelské mise a kontaktní akce jsou určeny veškerým podnikatelským subjektům, které chtějí navázat obchodní kontakty v Maroku, rozšířit stávající aktivity, nebo naopak chtějí proniknout na český trh a hledají českého partnera.

PŘIJÍMÁNÍ PODNIKATELSKÝCH DELEGACÍ Z MAROCKÉHO KRÁLOVSTVÍ

Organizujeme přijetí marockých podnikatelských delegací, pořádáme semináře s následnými firemními jednáními. Na základě profilů marockých firem zveme na setkání české firmy, které mají zájem nalézt nové partnery.