Služby

Tlumočnický servis

Služba zahrnuje komplexní dvojjazyčný servis (konsekutivní, simultánní, písemný) jako např:

  • překlady informačních a reklamních materiálů
  • překlady veškeré obchodně-technické dokumentace
  • překlady odborných článků a přednášek
  • reprografické služby v jazykových verzích ČJ, FJ, Aj a Arabsky.

Umístění nabídky na netu

ČMOPK nabízí svým členským firmám umístění své nabídky služeb na našich stránkách k následné propagaci jak zde v ČR, kde mohou oslovit jiné členské firmy, ale také na území Maroka.

Obchodně podnikatelské mise, hospodářské mise

  • Otevíráme dveře českým podnikatelům do Marockého Království!
  • Pomáháme českým firmám při prosazování jejich podnikatelských záměrů a zájmů v Maroku.
  • Informujeme je o podmínkách vstupu na marocký trh.
  • Podporujeme, vyhledáváme a navazujeme  kontakty s potenciálními partnery v Maroku.
  • Umožňujeme jim účast na nejrůznějších mezinárodních akcích určených pro malé a střední podnikatele.

PODNIKATELSKÉ MISE DO MAROCKÉHO KRÁLOVSTVÍ

Organizujeme doprovodné mise oficiálních představitelů státu spojené s uspořádáním podnikatelských seminářů, včetně zajištění vhodných partnerů ke kontaktním jednáním a potenciální spolupráci. Dále zajišťujeme neformální setkání podnikatelů s představiteli státu Maroka.

Organizujeme bilaterální podnikatelská setkání v Maroku bez oficiální účasti státních představitelů. Tato setkání zabezpečujeme ve vzájemné spolupráci se zahraničními organizacemi s cílem nalézt strategické partnery pro české podnikatele

PŘIJÍMÁNÍ PODNIKATELSKÝCH DELEGACÍ Z MAROCKÉHO KRÁLOVSTVÍ

Organizujeme přijetí marockých podnikatelských delegací, pořádáme semináře s následnými firemními jednáními. Na základě profilů marockých firem zveme na setkání české firmy, které mají zájem nalézt nové partnery.

KOMU JSOU URČENY

Podnikatelské mise a kontaktní akce jsou určeny veškerým podnikatelským subjektům, které chtějí navázat obchodní kontakty v Maroku, rozšířit stávající aktivity, nebo naopak chtějí proniknout na český trh a hledají českého partnera.

PLÁN PODNIKATELSKÝCH MISÍ

Momentálně pracujeme na organizaci již několikáté obchodní mise, která se uskuteční v září 2014. Pokud se chcete účastnit obchodní mise tak nás kontaktuje a domluvíme si termín osobní schůzky.

Konzultace v CMOPK

K naší práci také patří konzultace a poradenský servis jak stávajícím členským firmám, tak i novým, které mají zájem expandovat na Marocký trh. Konsultace jsou individuální a s odborníky na Marocký trh.

Pomoc při vyhledávání zaměstnanců, kanceláří, zakládání společnosti

Naše komora je také aktivní při vyhledávání a zaměstnanců a partnerů. Dále jsme schopni pomoci při zakládání firem na míru v Maroku, ale i zde v ČR.

Marketingový, obchodně-ekonomický a právně-poradenský servis

Zajistíme vám kompletní právní servis na území Marockého království. Dále jsme schopni vám vypracovat marketingové analýzy v daném sektoru pro daný produkt a následnou propagaci. Spolupracujeme s předními marketingovými společnostmi, které mají bohaté zkušenosti na místním trhu.

 

Představenstvo kanceláře

V této rubrice nejsou žádné články.